15032816_756024341213209_3871192283515134123_n

Sot 21 Desanm al 1e Janvye 2017, nan North Miami Senior High Gymnasium (13110 NE 8th Ave, North Miami, FL 33161), apati 7pm, Tabènak de Glwa ak Radyo Shekinah ap òganize “12 Sware Adorasyon” (12 Nights of Worship). Se pral yon okazyon pou vin adore, vin rejwi devan Bondye.

12 Sware Adorasyon sa yo pral sèvi pou fèmen ane 2016 la epi louvri ane 2017 la anba zèl Glwa Bondye. Se pral yon bèl okazyon pou aprann kòman pou viv yon lavi mirak, yon lavi mèvèy, yon lavi ekstrawòdinè pandan tout ane kap vini an. Se pral tou yon okazyon pou pwofetize tout bon bagay sou lavi w pou ane 2017 la.

Chak sware nan 12 Sware Adorasyon yo koresponn ak yon mwa nan ane 2017 la. Chak mwa reprezante yon benediksyon, yon gras Bondye sou lavi w. Janvye se mwa sajès ; Fevriye se mwa benediksyon familyal ; Mas se mwa pwosperite divin ; Avril se mwa delivrans mirak; Me se mwa viktwa san redi;  Jwen se mwa lajwa Letènèl ; Jiyè se mwa rankont mirak ; Out se mwa pou jwenn tout byen w te pèdi ; Septanm se mwa pou laglwa Bondye eklate nan lavi w ; Oktòb se mwa sante mirak ; Novanm se mwa favè Bondye, epi Desanm se mwa pou mache antre nan Latè pwomiz.

Yon moman adorasyon nan Tabenak de Glwa

12 Sware Adorasyon yo ap dewoule chak swa, apati 7pm, nan North Miami Senior High Gymnasium ki chita nan 13110 NE 8th Ave, North Miami, FL 33161. Vini an foul! Mennen fanmi ak zanmi vin ranmase gras ki pral koule pandan 12 sware sa yo. Se pral 12 sware adorasyon, louwanj, bonjan ansèyman, gerizon, benediksyon, delivrans, 12 sware kote glwa Bondye pral eklate nan Mayami.

Bon nouvèl! 12 Sware Adorasyon yo pap fèt nan Mayami sèlman, men yap fèt tou nan kanpis Tabènak de Glwa ki Nouyòk (201-14 Hollis Avenue St. Albans, NY 11412), Boston (437 Turnpike st , Canton, 02021, Massachusetts) ak Okap (Lycée Philippe Guerrier, Rue 25H, Ayiti). Si w nan vwazinaj Tabènak la nan Mayami oubyen w toupre kanpis nou yo, fè yon jefò pou patisipe pèsonèlman nan sèvis nou yo. Bondye va beni w.

 

Si w pa ta ka vini anpèsòn nan 12 Sware yo, ou ka toujou suiv yo sou Radyo Shekinah, Shekinah App, Tele Shekinah (Youtube) oubyen sou paj Facebook Tabenak de Glwa ak Radyo Shekinah. Nenpòt kote w ye Bondye ka touche w, beni w, geri w, delivre w, depi w gen lafwa.

Delly Benson ap la

Atis kretyen Delly Benson ap avèk nou nan Tabènak de Glwa Mayami pou 12 Sware Adorasyon yo ! Ane pase nou te genyen “etranje” Donnie Mcclurkin ak Ingrid Rosario, ane sa a se nèg lakay kap vin mete adorasyon ak louwanj atè nan gou Jezi.

Atis evanjelik Delly Benson

Pou moun ki pa ta konnen, Delly Benson se youn nan atis evanjelik ki pi popilè nan moman an. Li te soti yon premye albòm an 2011. Albòm sa a ki rele “Ou se Senyè” te fè yon kokennchenn siksè nan milye evanjelik la. Nan tout legliz, tout jèn ak vèydenui se mizik albòm nan yo tap chante. Pami mizik sa yo nou ka site : « Mwen Kwè », « Plis Lanmou », « Anyo Bondye a » elatriye.

Delly Benson fèk soti yo dezyèm albòm nan mwa novanm ki sot pase a. Albòm nan rele « A Dieu soit la gloire » (Tout glwa pou Bondye).

PS: Ou ka li Ribrik Shekinah tou sou jounal Le Floridien. Klike ISIT